Leren door beleven. Het zegt zoveel meer dan 1000 woorden. Samen. Het béste. Geven.

Als team van wetenschappers, psychologen, theatermakers én voormalig mantelzorgers bundelen we onze theatrale kracht aan de meest waardevolle inzichten uit wetenschap en praktijk. En dit is nodig.

De zorgwereld is een bijzondere wereld. Dagelijks wordt ze gekleurd door mensen die meer voor een ander willen betekenen. Hun talenten verder willen ontwikkelen om de kwetsbare medemens te helpen. Dit in harmonie met anderen: met collega’s, mantelzorgers en het management. Samen. 

Ze is ook een wereld vol emoties en onderlinge spanningen. Tussen de zorgprofessional, de mantelzorger en de mens met dementie. Door gebrek aan kennis, onvermogen of onbegrip staan we bij deze belevingswereld vaak onvoldoende stil. Onze programma’s brengen haar op indrukwekkende wijze naar voren, aan de hand van levensechte scenes, prachtige muziek, theaterlezingen en -trainingen.

Het leidt tot een explosie aan erkenning en herkenning. Want pas wanneer je voelt én ziet wat er speelt, ontstaan de wil en de verander-energie om het roer volledig om te gooien. Het publiek wordt hierbij aan de hand genomen.

OwZ brengt sfeer, inspiratie, kennis en begrip, op een manier die binnenkomt en beklijft. Zie hier de indrukwekkende recensies.

Samen het beste geven, aan de mens met dementie én elkaar

N.B. Wanneer we spreken over de wereld van dementie, spreken we in veel opzichten evengoed over de wereld van somatiek, revalidatie, Korsakoff en meer.  

dementie