Onrust bij dementie

onrust bij dementieOnrust bij dementie

Bijna iedereen die werkt met mensen met dementie of zorgt voor een naaste met dementie als mantelzorger wordt vroeg of laat in het proces geconfronteerd met onrust/agitatie van de mens met dementie. Het doet veel met je. Het zorgt voor stress en overbelasting. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Inzicht hierin kan gunstige gevolgen hebben: stress vermindert en het levensgeluk van de mens met dementie wordt verhoogd.
Onrust bij dementie zorgt in veel gevallen voor een snelle achteruitgang bij dementie.  Dit is met deze unieke cursus omgaan met dementie 

 

Ouderenpsychologen dr. David en drs. Sarah Blom hebben een show ontwikkeld om u in 3 uur inzicht te geven in deze belangrijke oorzaken en tegelijkertijd alle technieken, interventies en handvatten aan te reiken om deze agitatie en onrust bij dementie te verminderen. Juist omdat ze zo bepalend zijn voor het welzijn van alle partijen. Dementietheater is speciaal hiervoor ontwikkeld

 

onrust bij dementie

Dementietheater

 

DAG MAMA is door inmiddels 300.000 bezoekers bezocht en heel veel mensen kunnen helpen bij de onrust. Door middel van levensechte scenes en prachtige muziek kruipt u in de huid van de mens met dementie en ontdekt zo waar de onrust van dementie vandaan komt en hoe u hier zo goed mee kunt omgaan.

DAG MAMA neemt vele oorzaken mee als verstoorde lichaamsbeleving, ongunstige omgevingsfactoren, trauma’s in de voorgeschiedenis, hechtingsproblematiek, specifieke hersenschade, ongunstige benadering. Al deze oorzaken hebben grote invloed op de onrust bij dementie.
DAG MAMA Dementietheater  is allesomvattend en stelt u als mantelzorger en zorgprofessional in staat de onrust bij dementie te verminderen en mooie contactmomenten in het contact te creëren. Stress en onrust heeft nadelige effecten op het proces. In veel gevallen is er sprake van een onnodige snelle achteruitgang.

De ouderenpsychologen en theatermakers dr. David Blom en drs. Sarah Blom hebben met hun dementietheater een belangrijke missie. Het leven met dementie zoveel een gelukkig leven laten zien. Voor iedereen.
We hebben hierin 300.000 mantelzorgers en zorgverleners mogen bijstaan! DAG MAMA trekt al 4 jaar uitverkochte zalen. We zijn dankbaar dit voor jullie te mogen betekenen.

www.oudwordenmetzorg.nl