fbpx

Omgaan met dementie; hoe weet ik of een verpleeghuis goed is?

omgaan met dementie

Omgaan met dementie; hoe weet ik of een verpleeghuis goed is?

 

Bekend ouderenpsycholoog Sarah Blom

Sarah Blom ontwikkelde haar indrukwekkende muziektheatershow DAG MAMA, die inmiddels al meer dan 300.000 mensen heeft mogen helpen in het omgaan met dementie. Eerder schreef ze ook een bestseller vol tips over omgaan met dementie ‘JIJ bent toch mijn dochter. Dit boek over omgaan met dementie heeft vele harten mogen raken met kennis en inzichten. Beleef het ook: DAG MAMA, indrukwekkende muziektheatershow over omgaan met dementie.

 

Omgaan met dementie – hoe weet ik of een verpleeghuis goed is?

 

Ik ben drs. Sarah Blom en ben 12 jaar werkzaam in de ouderenzorg. Aanvankelijk in de ambulante sector, daarna in de psychiatrie (LZO) Wolfheze waarna ik de overstap maakte naar de psychogeriatrie en somatiek.
Als ouderenpsycholoog (en voormalig mantelzorger van mijn inwonende grootmoeder met dementie, Niesje Teeuwen) blijf ik mij verdiepen in dementie en alle vragen die het met zich meebrengt, van verzorgenden, mantelzorgers en geïnteresseerden. Om hiervan goed op de hoogte te blijven, betrokken te blijven bij hetgeen er allemaal speelt, raadpleeg ik regelmatig het mooie platform Dementie Vandaag. Een platform dat het mogelijk maakt ervaringen en kennis met elkaar uit te wisselen; laagdrempelig.

Zo stuitte ik onlangs op het volgende berichtje:

Donderdag gaan wij (een dochter en een zeer betrokken schoondochter) kijken bij 2 verpleegtehuizen voor mijn moeder. We hebben het maar haar besproken, maar ja, dat was ze na een minuut of 10 alweer vergeten. Eigenlijk wil ze niet weg waar ze nu woont, ze woont ook prachtig en ik kan het me heel goed voorstellen. Maar wij vinden het niet meer echt veilig. Toch vind ik het moeilijk om haar straks in te laten schrijven, maar ik weet het…het kan niet anders. Hebben jullie tips waar we op moeten letten, wat mijn moeder straks belangrijk vind misschien? We gaan naar een klein huis en naar een wat groter… Wat is jullie ervaring qua verzorging? Klein of groot? 

Op welke punten moet ik letten?

Hieronder zal ik uiteenzetten waar u op kunt letten bij uw keuze voor een verpleeghuis. Het aller, allerbelangrijkste is dat u zich niet énkel laat leiden door de sfeer. Ofwel volledig afgaat op de zogenaamde ‘gezelligheid’ van het huis. Hoe belangrijk sfeer en gezelligheid ook is, vooral voor de mens met dementie, een gezellig verpleeghuis biedt geen enkele garantie dat de geboden zorg ook van goede kwaliteit is. Wanneer deze om welke reden dan ook uiteindelijk ondermaats blijkt te zijn, is het met de gezelligheid overigens ook snel gedaan. Verkijk u ook niet op de grootte van de kamers. Grote en ruime appartementen is wellicht in onze beleving fijn, maar voor de mens met dementie kan dit toch een onbehagelijk (onveilig) gevoel oproepen. Daarnaast maken mensen steeds minder gebruik van hun appartement. De meeste bewoners verblijven overdag op de woongroep. Kijkt u daar liever rond: is het huiselijk? voelt het geborgen en warm aan? Is de inrichting herkenbaar? is het zozeer gemoderniseerd dat de ‘ziel’ uit het huis is verdwenen?

Stel uzelf de volgende vragen

Naast het sfeer proeven is het erg belangrijk uzelf de volgende vragen te stellen:

1) Worden de verzorgenden dagelijks ondersteund door een multi disciplinair team, datminimaal bestaat uit een arts en een psycholoog. Liever nog een team bestaande uit een arts, psycholoog, fysiotherapeut, diëtiste, ergotherapeut, logopedist en verpleegkundig (specialist)

2) Werkt er minimaal 4 dagen een psycholoog in huis? Zodat bij gedragsproblemen, calamiteiten e.d., maar ook gewoon een goede psychologische behandeling en begeleiding geboden kan worden. Een psycholoog die zorgteams en naasten adviseert, klinische lessen verzorgt en cliëntgesprekken voert.

3) Wordt er binnen de organisatie periodiek (minimaal 2 keer per jaar) een multidisciplinair overleg gevoerd over een client. En is het toegestaan voor familie om tijdens dit overleg aanwezig te zijn? Waarop is de keuze gebaseerd familie al dan niet dit overleg te laten bijwonen?

4) Worden er voor de cliënt tussentijdse omgangsoverleggen georganiseerd om complex gedrag, stemmingsproblemen etc. te bespreken?

5) Is er een ethische commissie aanwezig, wanneer bepaalde moeilijke beslissingen genomen moeten worden. Denk bv aan cliënten die een relatie met elkaar aangaan en beiden nog een partner hebben. Hoe moeten we hier als organisatie, als team, familie mee omgaan?

6) Is er een onafhankelijke klachtencommissie samengesteld waar je met je klacht naartoe kunt? Hoe gaat deze te werk?

7) Hoe is het contact met de familie vormgegeven? Worden er familieavonden georganiseerd? Is het mogelijk voor de familie om praktische zorg, wanneer zij dit wensen, uit te voeren? Is er eventueel een cliëntenraad/familieraad aanwezig?

8) Hoe worden de verzorgenden ondersteund? Worden zij regelmatig bijgeschoold? En wat is het opleidingniveau?
Wordt er met invalskrachten gewerkt, zo ja, hoe vaak en wanneer?

9) Zijn er protocollen opgesteld voor bepaalde zaken als ‘hoe te handelen bij onbegrepen gedrag (probleemgedrag)?’

10) Worden er dagactiviteiten georganiseerd voor de cliënten én is hiervoor een aparte activiteitenruimte aanwezig?
Worden er ook individuele activiteiten geboden voor cliënten die om welke reden dan ook niet kunnen of willen deelnemen aan de groepsactiviteiten. Is er een  activiteitenbegeleider aan het huis verbonden?

11) Zijn er vrijwilligers aan de instelling verbonden? Zo ja, hoeveel vrijwilligers zijn er ongeveer actief op de PG afdelingen?
Is er een vrijwilligerscoördinator aanwezig én beschikbaar?

12) Hoeveel bewegingsruimte is er voor de mens met dementie? Is er een loopcircuit? Kunnen mensen zich vrij door het huis voortbewegen? Hebben mensen zelf toegang tot een tuin? Zijn er belevingsplekken voor de mens met dementie gecreëerd? Is er een snoezelruimte aanwezig? 

13) Hoe snel is de doorloop van personeel?  Hoe lang werken de huidige managers en teamleiders bij de zorgorganisatie?
Dergelijke informatie kun je ook zelf veelal uitzoeken via Linkedin. Wanneer de doorloop snel is en mensen zich telkens voor slechts korte tijd aan een organisatie verbinden, duidt dit veelal op onderliggende problematiek.

14) Hoe verloopt het moment van binnenkomst in het tehuis? Is er een receptie aanwezig, waar u zich tot kunt wenden bij vragen? Wordt u gegroet door het personeel? Oogt het personeel uitgerust of uitgeblust? U kunt hiertoe eens plaatsnemen in de kantine of andere ontmoetingsruimtes om de omgeving goed te observeren. Hoe verloopt de interactie tussen het personeel op de werkvloer?

Laat u vooral meer leiden door het antwoord op bovenstaande vragen dan een gemiddelde beoordeling op Zorgkaart.nl.

* met dank ook aan dr. Bere Miesen.

Wordt er warme zorg geboden? Voelt u zich welkom?

Schroom alsjeblieft niet om deze vragen te stellen en wees pas tevreden met een antwoord wanneer u voor uw gevoel een duidelijk beeld heeft gevormd van het huis. U geeft de verzorging van uw naaste uit handen, dus u mag hiervoor echt de tijd nemen! Plan desnoods gewoon een vervolgafspraak in. Wanneer u het gevoel heeft dat er echt de tijd wordt genomen uw vragen te beantwoorden, hierop overwegend positief geantwoord wordt, de sfeer gezellig, geborgen en huiselijk aanvoelt, u zich er welkom voelt…. dan kunt u er grotendeels op gerust zijn dat het tehuis er veel aan doet om de kwaliteit van zorg te waarborgen. Ik wens u veel sterkte en wijsheid toe in het maken van uw keuze. U kunt het pas écht ervaren als de keuze eenmaal is gevallen.

Beste lezer, met de juiste gesprekstechnieken, empathie en aandacht kunnen we zoveel meer betekenen. Wilt u meer weten over deze technieken, de belevingswereld en omgang met onze kwetsbare medemens, kom naar:

omgaan met dementieDementie in Theater – DAG MAMA

Ervaar wat dementie met uw naaste of cliënt doet. En begrijp hoe u hiermee kunt omgaan. Zodat u het béste kunt geven – er is nog zoveel mogelijk!

Klik hier voor meer informatie of hier om uw kaarten te reserveren!

 

Geen reactie's

Geef een reactie
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.