Omgaan met agressie bij dementie

 

omgaan met agressie bij dementie

 

Omgaan met agressie bij dementie is uitdagend. Het vergt veel van je. Je raakt overbelast, emoties nemen snel de overhand, waardoor het steeds moeilijker wordt om te onderzoeken waar het gedrag vandaan komt én belangrijk; hoe je er het beste op kunt reageren. Dit is erg jammer.

 

Zodoende hebben ouderenpsychologen dr. David en drs. Sarah Blom een show ontwikkeld om u inzicht te geven in de oorzaken van agressie en alle technieken en inzichten aan te reiken om hiermee om te gaan. Zodat agressie bij dementie plaats kan maken voor mooie contactmomenten en de stress bij alle partijen uitdooft. Dementie theatershow DAG MAMA heeft reeds 300.000 mensen geholpen in het omgaan met dementie. De show verpakt de belangrijkste inzichten van 10 jaar wetenschappelijk onderzoek, 12 jaar praktijkervaring en honderden boeken.

 

omgaan met agressie bij dementie

 

Algemene tips voor het omgaan met agressie bij dementie

 

We willen graag wat algemene tips delen middels dit artikel. We zouden u graag het volgende mee willen geven. Probeer, zelfs wanneer het moeilijk is, een moment in te lassen om na te denken over de behoefte van de mens met dementie en waarom hij/ zij zich agressief opstelt. Waarschijnlijk ontstaat dit gedrag niet met opzet. Er kunnen veel factoren zijn die het gedrag uitlokken.

 

De volgende tips kunnen u toch mogelijk al iets helpen in het omgaan met agressie bij dementie.

 

 • Voordat je reageert, haal diep adem, stap achteruit om de persoon ruimte te geven en neem de tijd. Het kan helpen om de kamer te verlaten totdat jullie beide rustiger zijn.
 • Hoewel het moeilijk kan zijn, probeer kalm te blijven. Een boze reactie kan de situatie verergeren.
 • Zorg dat je veilig bent. Je moet nooit geweld tolereren.
 • Als het gedrag van de persoon fysiek gewelddadig is, probeer dan geen angst, alarm of angst te tonen, omdat dit de agitatie van de persoon kan vergroten. Dit kan moeilijk zijn als u zich bedreigd voelt. Wanneer u zich bedreigd voelt, loop dan weg van de situatie en roep om hulp.
 • Geef de mens met dementie voldoende ruimte en tijd. Tenzij het absoluut noodzakelijk is, moet u voorkomen dat u te dichtbij komt of iemand probeert te bedwingen, omdat dit de agressie bij dementie doorgaans verergert.
 • Probeer niet te schreeuwen of fysiek contact te maken – de persoon kan dit zien als bedreigend gedrag.
 • Stel de persoon gerust en erken gevoelens. Als de persoon bijvoorbeeld boos is omdat hij wordt gedwarsboomd bij het ophalen van zijn kinderen, moet u dit erkennen. Bied ruimte aan de gevoelens, laat iemand de gevoelens onder woorden brengen, ventileren is cruciaal.
 • Probeer het gedrag niet persoonlijk op te nemen. De persoon probeert waarschijnlijk een behoefte te communiceren of aan te geven dat er iets mis is, in plaats van u persoonlijk aan te vallen. Luister naar wat ze zeggen. Probeer je lichaamstaal open te houden (bijvoorbeeld door je armen niet te kruisen) en kalm te blijven. Het kan ook helpen als je lichaamstaal vergelijkbaar is met die van de persoon, bijvoorbeeld als ze met hun armen aan hun zijde gaan zitten, wil je dit misschien spiegelen. Dit laat zien dat je niet tegen hen bent en dat je wilt helpen.
 • Houd oogcontact en probeer kalm uit te leggen waarom je er bent. Moedig de persoon aan om met u te communiceren.
 • Probeer de aandacht van de persoon af te leiden als deze boos blijft.
 • Als u de persoon probeert te ondersteunen met een activiteit of taak, moet dit op dat moment worden gedaan? Als je ze de ruimte kunt geven, kom dan later terug en probeer het opnieuw – het kan jullie beiden helpen om je rustiger te voelen.

 

WANNEER DE AGRESSIE IS UITGEDOOFD

 • Probeer de persoon niet de schuld te geven of te straffen voor het gedrag. Probeer zo normaal mogelijk door te gaan en wees zo geruststellend mogelijk.
 • Focus op de persoon, niet op het gedrag. Ze kunnen nog steeds overstuur en bedroefd zijn nadat het gedrag is uitgedoofd. Spanning blijft vaak lang aanwezig.
 • Neem de tijd en bespreek je gevoelens met anderen – bijvoorbeeld de huisarts, vrienden en familie, hulpverlener of hulpverlener bij dementie. Als je niet over je gevoelens praat, kan het moeilijker zijn om voor de persoon te zorgen en kan het ook betekenen dat je je op het gedrag concentreert in plaats van op de persoon.

 

Gedurende de dementie theatershow DAG MAMA verkrijg je vele inzichten, handvatten en adviezen over het omgaan met dementie. Je kruip in de huid van de mens met dementie om hem/haar op deze manier zo goed mogelijk te leren begrijpen.