Geen categorie

Dementie is een ongrijpbaar proces. Veelal kunnen er gedragsproblemen optreden op een bepaald moment in het proces als onrust bij dementie, seksueel ontremd gedag of andere gedragsproblemen. Ook stemmingsstoornissen treden regelmatig op de voorgrond. Veelal is de oorzaak ook te vinden in een ongunstige benadering. Het...

    Dementietheater DAG MAMA door ouderenpsychologen dr. David en drs. Sarah Blom     Ouderenpsychologen dr. David en drs. Sarah Blom hebben een muziektheatershow ontwikkeld speciaal voor u als mantelzorger of zorgprofessional om u in een paar uur te leren omgaan met dementie, op een manier die u niet...