MANAGERS, LOCATIEHOOFDEN, BESTUURDERS, RAAD VAN BESTUUR, INTERIM-MANAGERS ENZOVOORT….

Een hele mond vol, maar wie zijn zij eigenlijk?

Hoewel medewerkers en behandelaren minimaal 8 uur per dag worden voortgedreven door hún visie, kent het merendeel de directeur slechts bij naam.

Maar wie is deze manager? Wat drijft hem? Wat is zijn missie? Hoe verbonden is hij of zij met de mensen van de werkvloer? En belangrijk, hoe goed kent hij ‘zijn mensen?’

Onderzoek van dr. David en drs. Sarah Blom wijst uit dat de (werkelijke) verbondenheid tussen werknemers en managers een zeer bepalende factor is voor goede zorg voor de mens met dementie. De onderzoeksresultaten zijn verrassend en uiterst waardevol voor de werkvloer.

BAANBREKENDE TRAINING: DE VLOER OP

Het leidde tot een training die medewerkers en managers samen bijwonen: DE VLOER OP.
Het hart van de organisatie wordt gevormd en blijvend gevoed.

De kleinste inzichten leiden tot een grote verandering.

Tipje van de sluier:
* Één bevinding was dat wanneer de rondleiding aan mantelzorgers door een manager wordt gedaan (voor inhuizing), dit bijdraagt aan meer conflicten tussen mantelzorgers en medewerkers op de werkvloer. Dit bleek enkel het geval indien gedurende de rondleiding verwachtingen worden gecreëerd die door medewerkers nauwelijks kunnen worden waargemaakt (‘uw moeder wordt iedere dag gedoucht’ of ‘we ondernemen iedere dag activiteiten met uw moeder’).
Dergelijk verwachtingsmanagement bleek o.a. samen te hangen met onvoldoende kennis van het reilen en zeilen op een afdeling en een grotere behoefte van een manager de organisatie sterk te profileren.
* Een andere bevinding was dat managers die zelf regelmatig contact maken met cliënten (op een manier die getuigt van deskundigheid in de omgang met de mens met dementie) een betere relatie hebben met hun medewerkers. De onderliggende oorzaak is indrukwekkend te noemen.    

De training DE VLOER OP vertaalt de baanbrekende inzichten naar praktische adviezen direct toepasbaar op de werkvloer. Men raakt verbonden met elkaar en de visie van de organisatie.
Het hart van de organisatie wordt gevormd en gevoed. 

De training bestaat uit een dag en is te boeken vanaf februari 2018. Klik hier om een offerte aan te vragen.

De makers

Ouderenpsychologen dr. David en drs. Sarah Blom zetten zich als onderzoekers, consulenten en theatermakers in voor een betere ouderen- en verpleeghuiszorg, met aandacht en bekrachtiging voor alle spelers in hun belangrijke rol: zorgverlener, mantelzorger en managers.

Met hun baanbrekende educatieve muziektheater programma DAG MAMA bereikten ze nu al meer dan honderdduizend betrokkenen. Ze combineren de meest waardevolle inzichten uit wetenschap en praktijk  met intiem-theatrale werkvormen die binnenkomen, beklijven en de ‘mindset’ echt veranderen. De trainingen van OwZ laten je niet meer los.

Dr. David en drs. Sarah Blom schrijven publicaties en opiniestukken over de ouderen- en verpleeghuiszorg voor PSYCHOLOGIE MAGAZINE, HAPPINEZ, TIJDSCHRIFT VOOR VERZORGENDEN, TROUW, VOLKSKRANT, , , GEZONDNU,  en meer en waren te zien in tv-programma’s zoals o.a. NIEUWSUUR en EENVANDAAG.

De makers werken van binnenuit.

 

Wilt u ons volgen?

Delen is waardevol