De trainingen van OwZ

Het trainingsaanbod van dr. David Blom en drs. Sarah Blom bestaat grofweg uit 3 modules:

Module 1) Omgaan met de mens met dementie

Module 2) Omgaan met familie

Module 3) Omgaan met elkaar als teamgenoten (teambuilding)

U kunt kiezen voor een ééndaagse of meerdaagse training, één specifieke module of combinatie hiervan.

Module 1: omgaan met de mens met dementie

Deze module gaat in op de communicatie/bejegening van de mens met dementie, Hierbij staan de grondbeginselen uit de belevingsgerichte zorg en hersenkunde centraal.
We laten zien hoe je met bepaalde gesprekstechnieken en ‘bejegeningsvaardigheden’ volledig recht doet aan de belevingswereld van de mens met dementie. De verzorgende krijgt belangrijke handvatten aangereikt om probleemgedrag en stress te verminderen én de stemming en eigenwaarde van de mens met dementie te verhogen.

In tegenstelling tot andere trainingen gaan we verder dan bijvoorbeeld het bijbrengen van de randvoorwaarden in het contact. Wij geven een diepgaand inzicht in gedrag en emoties van de mens met dementie en reiken de tools aan hier gunstig op in te spelen. Mooi neveneffect is dat het gevoel van machteloosheid bij de verzorgende afneemt en diens impact toeneemt.

De module heeft een hoog rendement, mede door de levensechte sketches die in de training worden opgevoerd. Hierdoor is de herkenning hoog en de vertaalslag naar de praktijk snel gemaakt.

Module 2: omgaan met familie

In deze module gaan we dieper in op de belevingswereld en gedrag van familie. Gedragingen van naasten worden in perspectief geplaatst en van betekenis voorzien. Vervolgens worden de vaardigheden en technieken aangereikt om hier op een gunstige manier op in te spelen, op een wijze dat de onderlinge samenwerking verbetert en conflicten sterk vermindert. Vanaf de eerst kennismaking. Men leert om te gaan met spanningsvolle situaties en is in staat deze (positief) te herkaderen.

Verzorgenden oefenen een positieve invloed uit op het rouwproces van familie, waardoor niet enkel het contact tussen familie en verzorgenden verbetert, maar ook tussen familie en haar naaste met dementie.

Module 3: omgaan met elkaar als teamgenoten (teambuilding)

Werken als team is belangrijk, maar zeker niet vanzelfsprekend. In de dagelijkse praktijk wordt gemakkelijk voorbijgegaan aan issues die het team (blijven) ondermijnen. De teambuilding workshop keert deze issues naar buiten voor exploratie en herstel. Teamgenoten leren elkaar beter kennen, maken gebruik van elkaars krachten en houden rekening met elkaars kwetsbaarheden. Deze module is diepgaand, uitermate effectief en baanbrekend. Het is gestoeld op psychodrama, motiverende- en oplossingsgerichte technieken, evenals elementen uit de lachyoga.