Het is behoorlijk KRITISCH, OPENHARTIG en soms SCHOKKEND…..
Maar dit is ook wat hard nodig is in de ouderenzorg.

”Verpleeghuizen zijn tegenwoordig zo hard bezig zich positief te profileren, dat we geen recht meer doen aan de realiteit van de harde werkers op de werkvloer. Hun realiteit mag niet worden weggepoetst. We moeten hen juist helpen hiermee om te gaan!’

Teveel ouderen sterven een onnatuurlijke dood.
Bestuurders, behandelaren, managers: stop met het in de doofpot stoppen van fouten. Leg deze fouten direct op tafel, zodat mantelzorgers en verzorgenden ervan kunnen leren, hun hoop en optimisme niet verliezen én het welzijn van de mens met dementie niet langer geschaad wordt.

Bestuurders en behandelaren die niet bereid zijn de taal en psychologie van de verzorgenden en mantelzorgers te leren kennen, zijn werkelijk ongeschikt voor de zorg.

Meer weten over dementie? Kom naar de spectaculaire muziektheatershow DAG MAMA met lezing en workshoop:www.oudwordenmetzorg.nl