Posts by Sarah

610 of 90 items

INTERVIEW IN TIJDSCHRIFT VOOR VERZORGENDEN

by Sarah

Het is behoorlijk KRITISCH, OPENHARTIG en soms SCHOKKEND….. Maar dit is ook wat hard nodig is in de ouderenzorg. ”Verpleeghuizen zijn tegenwoordig zo hard bezig zich positief te profileren, dat we geen recht meer doen aan de realiteit van de harde werkers op de werkvloer. Hun realiteit mag niet worden weggepoetst. We moeten hen juist […]

Klaas uit Rotterdam hallucineert urenlang. Niet zonder reden.

by Sarah

Ze vluchten onder de trap. Zijn moeder grijpt zijn zusjes bij de hand terwijl Klaas, de oudste van het gezin, het op een oorverdovend schreeuwen zet. Hysterisch. Sidderend van angst, moederziel alleen, staat hij bij de trap, terwijl de geluiden van bommen en sirenes hem om de oren vliegen. Zijn moeder troost hem niet. Zijn geschreeuw gaat door merg en been. Zo […]

De veelbesproken seks van mw. Pekaar en mr. Tip op de verpleeghuisgang

by Sarah

Ik stap de lift uit en val met mijn neus in de boter. Daar staan ze, aan het eind van de verpleeghuisgang onder het bordje ‘nooduitgang’. Je hoeft geen psycholoog te zijn om te zien dat de nood hoog is.  Zij kust hem hartstochtelijk op zijn mond en pakt verliefd zijn oude gelaat in haar […]